/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (RMB/mt)
183,000-187,000
185,000
-2,000
Sep 30, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (RMB/mt)
191,000-194,500
192,750
-1,500
Sep 30, 2022
Solder Bar(60A) (RMB/mt)
121,500-125,000
123,250
-1,500
Sep 30, 2022
Solder Bar(63A) (RMB/mt)
127,000-130,500
128,750
-1,000
Sep 30, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (RMB/kg)
193-208
200.5
-2
Sep 30, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate Price
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate-Yunnan (RMB/mt)
164,250-165,750
165,000
-2,000
Sep 30, 2022
Tin Concentrate-Guangxi (RMB/mt)
168,250-169,750
169,000
-2,000
Sep 30, 2022
Tin Concentrate-Jiangxi (RMB/mt)
168,250-169,750
169,000
-2,000
Sep 30, 2022
Tin Concentrate -Hunan (RMB/mt)
168,250-169,750
169,000
-2,000
Sep 30, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate TC
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (RMB/mt)
19,000-21,000
20,000
0
Sep 30, 2022
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (RMB/mt)
15,000-17,000
16,000
0
Sep 30, 2022
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (RMB/mt)
15,000-17,000
16,000
0
Sep 30, 2022
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (RMB/mt)
15,000-17,000
16,000
0
Sep 30, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (RMB/mt)
169,000-171,500
170,250
-2,000
Sep 30, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (RMB/mt)
77,000-79,000
78,000
0
Sep 30, 2022
SnSO4 (RMB/mt)
164,000-166,000
165,000
0
Sep 30, 2022
SnO2 (RMB/mt)
261,000-263,000
262,000
0
Sep 30, 2022
Sodium Stannate (42%) (RMB/mt)
142,000-144,000
143,000
0
Sep 30, 2022
Sodium Stannate (36.5%) (RMB/mt)
140,000-142,000
141,000
0
Sep 30, 2022
SnCl2 (RMB/mt)
161,000-163,000
162,000
0
Sep 30, 2022
Stannous Methanesulfonate (RMB/mt)
68,000-70,000
69,000
0
Sep 30, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE
icon
Oct 03, 2022 06:30:01
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2210 (RMB/mt)
183,540
184,880
185,540
182,590
5,278
-1,410
SN2211 (RMB/mt)
177,210
180,550
181,170
175,540
65,256
-3,320
SN2212 (RMB/mt)
173,860
177,610
177,990
172,470
37,852
-3,230
SN2301 (RMB/mt)
172,050
174,490
175,870
170,710
4,193
-2,920
SN2302 (RMB/mt)
170,450
172,600
172,630
169,100
2,712
-2,410
SN2303 (RMB/mt)
169,500
171,490
171,490
168,500
405
-2,240
SN2304 (RMB/mt)
169,590
169,000
169,930
167,870
29
-2,050
SN2305 (RMB/mt)
168,660
171,010
171,640
167,940
258
-3,310
SN2306 (RMB/mt)
168,310
168,280
170,310
167,780
11
-20
SN2307 (RMB/mt)
168,330
169,010
169,640
168,260
11
-3,030
SN2308 (RMB/mt)
168,600
169,430
169,490
167,220
24
-1,430
SN2309 (RMB/mt)
168,790
169,990
169,990
164,720
4
-1,460

Change orientation to land scape to view the price table

LME
icon
Oct 03, 2022 06:30:01
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
20,550
20,430
20,865
20,430
166
+40

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio
icon
Oct 03, 2022 06:30:01
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
8.614
8.816
8.816
8.604
-0.05
SHFE.SN2210/LME03
8.822
8.953
8.999
8.798
+0.01
SHFE.SN2211/LME03
8.518
8.743
8.743
8.517
-0.07
SHFE.SN2212/LME03
8.357
8.601
8.602
8.355
-0.09
SHFE.SN2301/LME03
8.27
8.45
8.47
8.256
-0.08
SHFE.SN2302/LME03
8.193
8.324
8.347
8.181
-0.09
SHFE.SN2303/LME03
8.147
8.305
8.307
8.133
-0.05
SHFE.SN2304/LME03
8.151
8.125
8.289
8.096
-0.04
SHFE.SN2305/LME03
8.107
8.281
8.308
8.107
-0.07
SHFE.SN2306/LME03
8.09
8.09
8.269
8.061
-0.11
SHFE.SN2307/LME03
8.091
8.126
8.243
8.07
-0.13
SHFE.SN2308/LME03
8.104
8.146
8.256
8.083
-0.17
SHFE.SN2309/LME03
8.113
8.212
8.273
7.996
-0.06

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage
icon
Oct 03, 2022 06:30:01
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (RMB/mt)
6,670.23
9,519.12
9,519.12
5,542.48
-2,848.89
Tin import arbitrage(SN2210) (RMB/mt)
10,691.99
12,000.67
13,691.52
9,162.49
-1,428.68
Tin import arbitrage(SN2211) (RMB/mt)
4,503.1
7,769.8
7,769.8
3,793.68
-3,266.7
Tin import arbitrage(SN2212) (RMB/mt)
1,398.36
5,207.09
5,237.09
1,000.28
-3,838.73
Tin import arbitrage(SN2301) (RMB/mt)
-1,224.23
2,031.78
2,450.99
-1,582.77
-3,646.01
Tin import arbitrage(SN2302) (RMB/mt)
-3,238.16
-978.32
207.4
-3,483.47
-2,259.84
Tin import arbitrage(SN2305) (RMB/mt)
-5,291.92
-2,768.36
-1,461
-5,597.51
-2,523.56

Change orientation to land scape to view the price table