/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (RMB/mt)
206,000-208,500
207,250
-3,000
Jun 08, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (RMB/mt)
212,500-216,000
214,250
-2,500
Jun 08, 2023
Solder Bar(60A) (RMB/mt)
135,000-138,500
136,750
-2,000
Jun 08, 2023
Solder Bar(63A) (RMB/mt)
141,000-144,500
142,750
-2,000
Jun 08, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (RMB/kg)
214-229
221.5
-3
Jun 08, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate Price

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate-Yunnan (RMB/mt)
192,250-194,750
193,500
-3,000
Jun 08, 2023
Tin Concentrate-Guangxi (RMB/mt)
196,250-198,750
197,500
-3,000
Jun 08, 2023
Tin Concentrate-Jiangxi (RMB/mt)
196,250-198,750
197,500
-3,000
Jun 08, 2023
Tin Concentrate -Hunan (RMB/mt)
196,250-198,750
197,500
-3,000
Jun 08, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate TC

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (RMB/mt)
13,000-14,500
13,750
0
Jun 08, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (RMB/mt)
9,000-10,500
9,750
0
Jun 08, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (RMB/mt)
9,000-10,500
9,750
0
Jun 08, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (RMB/mt)
9,000-10,500
9,750
0
Jun 08, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (RMB/mt)
188,500-191,000
189,750
-2,500
Jun 08, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (RMB/mt)
82,000-84,000
83,000
0
Jun 08, 2023
SnSO4 (RMB/mt)
186,000-188,000
187,000
0
Jun 08, 2023
SnO2 (RMB/mt)
283,000-285,000
284,000
0
Jun 08, 2023
Sodium Stannate (42%) (RMB/mt)
164,000-166,000
165,000
0
Jun 08, 2023
Sodium Stannate (36.5%) (RMB/mt)
162,000-164,000
163,000
0
Jun 08, 2023
SnCl2 (RMB/mt)
183,000-185,000
184,000
0
Jun 08, 2023
Stannous Methanesulfonate (RMB/mt)
80,000-82,000
81,000
0
Jun 08, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

PV Ribbon

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2306 (RMB/mt)
209,740
208,400
210,000
207,400
268
+2,690
SN2307 (RMB/mt)
210,640
207,800
210,800
207,170
63,632
+2,820
SN2308 (RMB/mt)
210,790
207,250
210,810
207,250
22,664
+3,020
SN2309 (RMB/mt)
210,710
207,180
210,730
207,180
4,289
+2,840
SN2310 (RMB/mt)
210,810
207,950
210,810
207,560
814
+3,310
SN2311 (RMB/mt)
209,870
208,900
209,870
208,470
7
+2,330
SN2312 (RMB/mt)
205,380
206,500
206,500
205,380
7
-3,710
SN2401 (RMB/mt)
210,000
207,500
210,000
206,530
36
+3,120
SN2402 (RMB/mt)
208,300
208,300
208,300
208,300
1
+2,220
SN2403 (RMB/mt)
205,460
207,920
207,920
205,460
3
-2,260
SN2404 (RMB/mt)
207,250
207,250
207,250
207,250
1
+730
SN2405 (RMB/mt)
208,620
208,620
208,620
208,620
1
+1,870

Change orientation to land scape to view the price table

LME

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
25,860
25,550
25,860
25,330
362
+210

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio

Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
8.159
8.158
8.188
8.093
+0.02
SHFE.SN2306/LME03
8.111
8.139
8.157
8.07
-0.01
SHFE.SN2307/LME03
8.145
8.144
8.175
8.079
+0.02
SHFE.SN2308/LME03
8.151
8.123
8.176
8.08
+0.02
SHFE.SN2309/LME03
8.148
8.12
8.176
8.082
+0.02
SHFE.SN2310/LME03
8.152
8.15
8.165
8.079
+0.03
SHFE.SN2311/LME03
8.116
8.133
8.134
8.065
+0
SHFE.SN2312/LME03
8.086
8.082
8.133
8.07
-0.06
SHFE.SN2401/LME03
8.121
8.112
8.13
8.046
+0.02
SHFE.SN2402/LME03
8.055
8.1
8.122
8.055
-0.05
SHFE.SN2403/LME03
8.089
8.09
8.138
8.041
-0.02
SHFE.SN2404/LME03
8.159
8.07
8.182
8.05
-0.08
SHFE.SN2405/LME03
8.067
8.078
8.135
8.067
-0.07

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage

Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (RMB/mt)
-7,034.6
-7,373.07
-6,614
-8,817.47
+1,175.11
Tin import arbitrage(SN2306) (RMB/mt)
-8,211.55
-7,800.99
-7,330.42
-9,357.62
+576.39
Tin import arbitrage(SN2307) (RMB/mt)
-5,567.23
-5,902.75
-5,143.81
-7,349.3
+1,168.79
Tin import arbitrage(SN2308) (RMB/mt)
-4,116.72
-5,192.84
-3,740.16
-5,865.47
+1,101.17
Tin import arbitrage(SN2309) (RMB/mt)
-2,113.39
-3,183.74
-1,749.9
-3,939.69
+1,195.32
Tin import arbitrage(SN2310) (RMB/mt)
-657.87
-1,120.79
-633.71
-2,670.07
+1,046.18
Tin import arbitrage(SN2401) (RMB/mt)
2,141.88
1,574.1
2,511.88
215.84
+1,091.47

Change orientation to land scape to view the price table