/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (CNY/mt)
199,500-201,500
200,500
+4,000
Dec 04, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Solder

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (CNY/mt)
205,500-209,000
207,250
+4,000
Dec 04, 2023
Solder Bar(60A) (CNY/mt)
131,500-135,000
133,250
+2,500
Dec 04, 2023
Solder Bar(63A) (CNY/mt)
137,000-140,500
138,750
+2,500
Dec 04, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Powder

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (CNY/kg)
207-222
214.5
+4
Dec 04, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Concentrate Price

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
40% Tin Concentrate(Yunnan) (CNY/mt)
184,000-186,000
185,000
+4,000
Dec 04, 2023
60% Tin Concentrate(Guangxi) (CNY/mt)
188,000-190,000
189,000
+4,000
Dec 04, 2023
60% Tin Concentrate(Jiangxi) (CNY/mt)
188,000-190,000
189,000
+4,000
Dec 04, 2023
60% Tin Concentrate (Hunan) (CNY/mt)
188,000-190,000
189,000
+4,000
Dec 04, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Concentrate TC

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (CNY/mt)
14,500-16,500
15,500
0
Dec 04, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (CNY/mt)
10,500-12,500
11,500
0
Dec 04, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (CNY/mt)
10,500-12,500
11,500
0
Dec 04, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (CNY/mt)
10,500-12,500
11,500
0
Dec 04, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Alloy

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (CNY/mt)
183,000-185,500
184,250
+3,500
Dec 04, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Compounds

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (CNY/mt)
75,000-77,000
76,000
0
Dec 04, 2023
SnSO4 (CNY/mt)
178,000-180,000
179,000
0
Dec 04, 2023
SnO2 (CNY/mt)
275,000-277,000
276,000
0
Dec 04, 2023
Sodium Stannate (42%) (CNY/mt)
156,000-158,000
157,000
0
Dec 04, 2023
Sodium Stannate (36.5%) (CNY/mt)
154,000-156,000
155,000
0
Dec 04, 2023
SnCl2 (CNY/mt)
175,000-177,000
176,000
0
Dec 04, 2023
Stannous Methanesulfonate (CNY/mt)
72,000-74,000
73,000
0
Dec 04, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

icon

PV Ribbon

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date

Change orientation to land scape to view the price table

icon

SHFE

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2312 (CNY/mt)
202,000
200,810
202,830
200,570
180
+2,820
SN2401 (CNY/mt)
201,890
199,900
203,150
199,550
41,336
+2,240
SN2402 (CNY/mt)
201,910
199,080
203,160
199,080
11,233
+2,130
SN2403 (CNY/mt)
202,040
199,870
203,210
199,860
2,421
+2,120
SN2404 (CNY/mt)
201,830
200,930
202,500
200,930
19
+1,820
SN2405 (CNY/mt)
202,280
201,490
203,100
200,810
162
+3,060
SN2406 (CNY/mt)
202,030
202,880
203,230
202,030
3
+1,760
SN2407 (CNY/mt)
202,200
202,600
202,600
202,200
2
+1,400
SN2408 (CNY/mt)
199,340
198,950
199,850
198,950
3
+2,940
SN2409 (CNY/mt)
201,990
203,000
203,000
201,990
5
+1,150
SN2410 (CNY/mt)
194,490
198,150
198,150
191,940
11
-4,070
SN2411 (CNY/mt)
201,720
199,550
201,740
199,550
5
+2,400

Change orientation to land scape to view the price table

icon

LME

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
24,100
23,840
24,235
23,680
360
+250

Change orientation to land scape to view the price table

icon

SHFE/LME Ratio

Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
8.3917
8.4086
8.4443
8.3626
-0.02
SHFE.SN2312/LME03
8.3904
8.3951
8.4159
8.3514
+0.01
SHFE.SN2401/LME03
8.3772
8.3939
8.4297
8.348
-0.02
SHFE.SN2402/LME03
8.378
8.3594
8.4309
8.3534
-0.02
SHFE.SN2403/LME03
8.3834
8.3873
8.433
8.3547
-0.03
SHFE.SN2404/LME03
8.3747
8.4071
8.4375
8.3407
-0.01
SHFE.SN2405/LME03
8.4021
8.378
8.4301
8.3497
+0.01
SHFE.SN2406/LME03
8.3917
8.4218
8.4679
8.3714
-0.05
SHFE.SN2407/LME03
8.3988
8.3892
8.4434
8.3598
-0.01
SHFE.SN2408/LME03
8.4412
8.4034
8.4412
8.3768
+0.07
SHFE.SN2409/LME03
8.39
8.4267
8.4371
8.3763
-0.06
SHFE.SN2410/LME03
8.2867
8.3256
8.59
8.2272
-0.07
SHFE.SN2411/LME03
8.4881
8.411
8.5114
8.3819
+0.08

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Import Arbitrage

Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (CNY/mt)
494.89
1,088.15
1,678.34
-32.38
-627.96
Tin import arbitrage(SN2312) (CNY/mt)
-417.84
-144.58
180.26
-1,227.53
+115.16
Tin import arbitrage(SN2401) (CNY/mt)
-1,099.92
-505.3
84.89
-1,626.09
-629.64
Tin import arbitrage(SN2402) (CNY/mt)
-1,442.24
-1,643.89
-188.21
-1,773.09
-912.01
Tin import arbitrage(SN2403) (CNY/mt)
-1,306.41
-1,022.68
-163.97
-1,789.1
-890.6
Tin import arbitrage(SN2404) (CNY/mt)
-1,714.62
-760.92
-230.13
-2,315.51
-490.88
Tin import arbitrage(SN2407) (CNY/mt)
161.01
312.8
1,317.64
-383.76
-639.18

Change orientation to land scape to view the price table

icon