/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (CNY/mt)
252,000-253,500
252,750
+4,750
Apr 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Solder

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (CNY/mt)
252,500-256,000
254,250
+1,500
Apr 12, 2024
Solder Bar(60A) (CNY/mt)
163,000-166,500
164,750
+3,000
Apr 15, 2024
Solder Bar(63A) (CNY/mt)
170,000-173,500
171,750
+3,000
Apr 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Powder

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (CNY/kg)
259-274
266.5
+5
Apr 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Concentrate Price

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
40% Tin Concentrate(Yunnan) (CNY/mt)
237,000-238,500
237,750
+4,750
Apr 15, 2024
60% Tin Concentrate(Guangxi) (CNY/mt)
241,000-242,500
241,750
+4,750
Apr 15, 2024
60% Tin Concentrate(Jiangxi) (CNY/mt)
241,000-242,500
241,750
+4,750
Apr 15, 2024
60% Tin Concentrate (Hunan) (CNY/mt)
241,000-242,500
241,750
+4,750
Apr 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Concentrate TC

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (CNY/mt)
13,500-16,500
15,000
0
Apr 15, 2024
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (CNY/mt)
9,500-12,500
11,000
0
Apr 15, 2024
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (CNY/mt)
9,500-12,500
11,000
0
Apr 15, 2024
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (CNY/mt)
9,500-12,500
11,000
0
Apr 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Alloy

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (CNY/mt)
224,000-226,500
225,250
+1,500
Apr 12, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Tin Compounds

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (CNY/mt)
72,000-74,000
73,000
+1,000
Apr 15, 2024
SnSO4 (CNY/mt)
175,000-177,000
176,000
+1,000
Apr 15, 2024
SnO2 (CNY/mt)
272,000-274,000
273,000
+1,000
Apr 15, 2024
Sodium Stannate (42%) (CNY/mt)
153,000-155,000
154,000
+1,000
Apr 15, 2024
Sodium Stannate (36.5%) (CNY/mt)
151,000-153,000
152,000
+1,000
Apr 15, 2024
SnCl2 (CNY/mt)
172,000-174,000
173,000
+1,000
Apr 15, 2024
Stannous Methanesulfonate (CNY/mt)
69,000-71,000
70,000
+1,000
Apr 15, 2024

Change orientation to land scape to view the price table

icon

PV Ribbon

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date

Change orientation to land scape to view the price table

icon

SHFE

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2404 (CNY/mt)
253,000
251,500
253,000
251,000
28
+7,030
SN2405 (CNY/mt)
252,960
255,140
259,510
249,470
139,195
+4,040
SN2406 (CNY/mt)
253,900
255,800
260,360
250,280
96,201
+3,990
SN2407 (CNY/mt)
254,780
257,510
260,820
251,220
15,154
+4,120
SN2408 (CNY/mt)
255,040
257,630
261,220
252,060
984
+3,620
SN2409 (CNY/mt)
255,300
257,820
261,650
251,000
2,822
+4,290
SN2410 (CNY/mt)
255,380
257,820
260,430
252,780
103
+3,020
SN2411 (CNY/mt)
256,580
258,080
259,400
253,850
63
+3,630
SN2412 (CNY/mt)
257,190
261,600
261,600
253,350
49
+5,300
SN2501 (CNY/mt)
257,680
258,420
261,000
254,000
35
+5,860
SN2502 (CNY/mt)
257,550
259,330
259,330
257,550
4
+1,460
SN2503 (CNY/mt)
255,930
259,590
259,670
253,800
10
+2,780

Change orientation to land scape to view the price table

icon

LME

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
32,440
32,355
32,690
32,230
30
+751

Change orientation to land scape to view the price table

icon

SHFE/LME Ratio

Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
7.8086
7.7893
7.9318
7.6505
-0.069
SHFE.SN2404/LME03
7.799
7.697
7.8147
7.6817
-0.023
SHFE.SN2405/LME03
7.7978
7.7787
7.9209
7.6398
-0.069
SHFE.SN2406/LME03
7.8268
7.7988
7.9502
7.6664
-0.064
SHFE.SN2407/LME03
7.8539
7.8509
7.9707
7.6921
-0.053
SHFE.SN2408/LME03
7.8619
7.8546
7.991
7.7142
-0.061
SHFE.SN2409/LME03
7.8699
7.8604
8.0031
7.7304
-0.059
SHFE.SN2410/LME03
7.8724
7.8604
8.0168
7.7362
-0.033
SHFE.SN2411/LME03
7.9094
7.8491
8.0458
7.7689
-0.002
SHFE.SN2412/LME03
7.9282
7.9417
8.0604
7.7536
+0.074
SHFE.SN2501/LME03
7.9433
7.8787
8.075
7.7735
+0.037
SHFE.SN2502/LME03
7.9393
7.8788
8.1067
7.8347
+0.153
SHFE.SN2503/LME03
7.8893
7.8795
8.0249
7.7674
-0.028

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Import Arbitrage

Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (CNY/mt)
-27,026.56
-26,788.37
-21,929.09
-32,485.29
-3,583.369
Tin import arbitrage(SN2404) (CNY/mt)
-27,481.47
-31,130.81
-26,901.17
-31,576.37
-1,977.575
Tin import arbitrage(SN2405) (CNY/mt)
-27,921.34
-27,898.94
-23,040.07
-33,380.35
-3,368.086
Tin import arbitrage(SN2406) (CNY/mt)
-25,367.39
-26,265.16
-21,202.73
-30,904.38
-2,548.133
Tin import arbitrage(SN2407) (CNY/mt)
-23,577.2
-24,196.01
-20,184.98
-29,177.6
-1,678.601
Tin import arbitrage(SN2408) (CNY/mt)
-22,604.76
-22,550.69
-18,343.84
-27,561.6
-2,526.027
Tin import arbitrage(SN2411) (CNY/mt)
-18,130.27
-20,372.05
-13,739.51
-23,045.85
-297.083

Change orientation to land scape to view the price table

icon
icon
Live chat via WhatsApp
icon
Help us know your opinions in 1minutes.
icon