/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (RMB/mt)
201,500-204,000
202,750
+3,750
May 29, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (RMB/mt)
208,000-211,500
209,750
+4,000
May 29, 2023
Solder Bar(60A) (RMB/mt)
132,500-136,000
134,250
+2,500
May 29, 2023
Solder Bar(63A) (RMB/mt)
138,000-141,500
139,750
+2,500
May 29, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (RMB/kg)
209-224
216.5
+4
May 29, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate Price

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate-Yunnan (RMB/mt)
187,750-190,250
189,000
+3,750
May 29, 2023
Tin Concentrate-Guangxi (RMB/mt)
191,750-194,250
193,000
+3,750
May 29, 2023
Tin Concentrate-Jiangxi (RMB/mt)
191,750-194,250
193,000
+3,750
May 29, 2023
Tin Concentrate -Hunan (RMB/mt)
191,750-194,250
193,000
+3,750
May 29, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate TC

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (RMB/mt)
13,000-14,500
13,750
0
May 29, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (RMB/mt)
9,000-10,500
9,750
0
May 29, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (RMB/mt)
9,000-10,500
9,750
0
May 29, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (RMB/mt)
9,000-10,500
9,750
0
May 29, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (RMB/mt)
185,000-187,500
186,250
+3,500
May 29, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (RMB/mt)
79,000-81,000
80,000
+1,000
May 29, 2023
SnSO4 (RMB/mt)
183,000-185,000
184,000
+1,000
May 29, 2023
SnO2 (RMB/mt)
280,000-282,000
281,000
+1,000
May 29, 2023
Sodium Stannate (42%) (RMB/mt)
161,000-163,000
162,000
+1,000
May 29, 2023
Sodium Stannate (36.5%) (RMB/mt)
159,000-161,000
160,000
+1,000
May 29, 2023
SnCl2 (RMB/mt)
180,000-182,000
181,000
+1,000
May 29, 2023
Stannous Methanesulfonate (RMB/mt)
77,000-79,000
78,000
+1,000
May 29, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

PV Ribbon

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2306 (RMB/mt)
208,220
202,240
208,470
199,140
32,406
+8,430
SN2307 (RMB/mt)
208,210
201,600
208,470
199,100
133,374
+8,360
SN2308 (RMB/mt)
208,020
201,000
208,420
199,180
25,046
+8,460
SN2309 (RMB/mt)
208,110
201,410
208,200
199,040
6,869
+8,410
SN2310 (RMB/mt)
207,980
200,530
207,980
199,080
676
+8,470
SN2311 (RMB/mt)
206,880
200,490
207,170
199,000
22
+6,860
SN2312 (RMB/mt)
206,880
200,930
207,340
199,900
20
+7,190
SN2401 (RMB/mt)
207,000
200,310
207,000
198,850
107
+7,910
SN2402 (RMB/mt)
206,210
201,700
206,210
199,680
14
+6,440
SN2403 (RMB/mt)
206,400
204,060
206,970
204,060
5
+8,050
SN2404 (RMB/mt)
203,330
200,290
203,330
200,290
2
-1,070
SN2405 (RMB/mt)
198,640
198,640
198,640
198,640
1
+530

Change orientation to land scape to view the price table

LME

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
24,850
24,650
25,050
24,350
303
+243

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio

Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
8.104
8.14
8.215
8.087
-0.04
SHFE.SN2306/LME03
8.087
8.152
8.206
8.076
-0.03
SHFE.SN2307/LME03
8.09
8.126
8.201
8.073
-0.04
SHFE.SN2308/LME03
8.088
8.102
8.199
8.073
-0.04
SHFE.SN2309/LME03
8.082
8.118
8.194
8.072
-0.04
SHFE.SN2310/LME03
8.076
8.119
8.186
8.07
-0.04
SHFE.SN2311/LME03
8.052
8.091
8.105
8.052
-0.04
SHFE.SN2312/LME03
8.07
8.109
8.123
8.07
-0.03
SHFE.SN2401/LME03
8.068
8.074
8.164
8.043
-0.04
SHFE.SN2402/LME03
8.096
8.13
8.198
8.096
-0.01
SHFE.SN2403/LME03
7.983
8.153
8.153
7.935
-0.19
SHFE.SN2404/LME03
8.044
8.073
8.14
8.044
+0.04
SHFE.SN2405/LME03
8.01
8.116
8.158
7.962
+0.14

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage

Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (RMB/mt)
-4,811.41
-3,964.51
-2,104.37
-5,162.52
-1,195.77
Tin import arbitrage(SN2306) (RMB/mt)
-5,585.74
-3,992.22
-2,594.51
-5,863.98
-964.49
Tin import arbitrage(SN2307) (RMB/mt)
-4,669.27
-3,822.22
-1,962.05
-5,020.4
-1,195.14
Tin import arbitrage(SN2308) (RMB/mt)
-3,410.52
-3,204.69
-808.74
-3,698.47
-1,315.9
Tin import arbitrage(SN2309) (RMB/mt)
-1,862.03
-1,044.13
920.12
-2,160.24
-1,205.17
Tin import arbitrage(SN2310) (RMB/mt)
-869.58
165.36
1,862.55
-1,114.32
-1,253.93
Tin import arbitrage(SN2401) (RMB/mt)
1,924.85
2,073.9
4,309.48
1,304.85
-1,201.73

Change orientation to land scape to view the price table