/ 
Non-Ferrous Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (RMB/mt)
143,000-145,500
144,250
0
Oct 30, 2020

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Solder Bar(63A) (RMB/mt)
101,500-104,500
103,000
0
Oct 30, 2020
Solder Bar(60A) (RMB/mt)
97,500-100,500
99,000
0
Oct 30, 2020
LF Solder (RMB/mt)
150,000-153,000
151,500
0
Oct 30, 2020

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (RMB/kg)
135-150
142.5
0
Oct 30, 2020

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrates
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate-Yunnan (RMB/mt)
131,750-132,750
132,250
0
Oct 30, 2020
Tin Concentrate-Guangxi (RMB/mt)
135,750-136,750
136,250
0
Oct 30, 2020
Tin Concentrate-Jiangxi (RMB/mt)
135,750-136,750
136,250
0
Oct 30, 2020
Tin Concentrate -Hunan (RMB/mt)
135,750-136,750
136,250
0
Oct 30, 2020

Change orientation to land scape to view the price table

TIn Concentrate Processing Fees
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (RMB/mt)
11,500-12,500
12,000
0
Oct 30, 2020
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (RMB/mt)
7,500-8,500
8,000
0
Oct 30, 2020

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (RMB/mt)
128,000-129,500
128,750
0
Oct 30, 2020

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
SnCl2 (RMB/mt)
94,000-97,000
95,500
-1,000
Oct 30, 2020
Sodium Stannate (36.5%) (RMB/mt)
88,000-92,000
90,000
+500
Oct 30, 2020
Sodium Stannate (42%) (RMB/mt)
88,000-94,000
91,000
+500
Oct 30, 2020
SnSO4 (RMB/mt)
104,000-106,000
105,000
-1,000
Oct 30, 2020
Methyl Tin Mercaptide (RMB/mt)
47,500-48,500
48,000
-2,000
Oct 30, 2020
SnO2 (RMB/mt)
139,000-142,000
140,500
-1,500
Oct 30, 2020

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE
Oct 31, 2020 16:15:01
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2011 (RMB/mt)
142,300
142,680
142,920
142,300
48
0
SN2012 (RMB/mt)
142,620
142,380
143,330
141,800
1,296
0
SN2101 (RMB/mt)
142,590
142,000
143,490
141,980
13,861
0
SN2102 (RMB/mt)
143,010
142,380
143,760
142,380
616
0
SN2103 (RMB/mt)
143,050
143,680
143,680
143,050
83
0
SN2104 (RMB/mt)
148,040
148,040
148,040
148,040
1
0
SN2105 (RMB/mt)
142,630
142,970
143,430
142,630
5
-460
SN2106 (RMB/mt)
143,230
143,230
143,230
143,230
1
0
SN2107 (RMB/mt)
142,930
142,930
142,930
142,930
1
0
SN2108 (RMB/mt)
143,960
143,960
143,960
143,960
2
0
SN2109 (RMB/mt)
146,160
146,160
146,160
146,160
1
0
SN2110 (RMB/mt)
143,260
143,260
143,260
143,260
10
0

Change orientation to land scape to view the price table

LME
Oct 31, 2020 16:15:01
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
17,705
17,995
18,000
17,540
395
0

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio
Oct 31, 2020 16:15:01
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SMM Spot/LME03
8.073
8.072
8.093
8.024
0
+0.05
SHFE.SN2011/LME03
8.04
8.038
8.059
7.991
0
+0.05
SHFE.SN2012/LME03
8.058
8.074
8.083
8.016
0
+0.08
SHFE.SN2101/LME03
8.056
8.052
8.093
8.021
0
+0.07
SHFE.SN2102/LME03
8.08
8.074
8.105
8.039
0
+0.08
SHFE.SN2103/LME03
8.082
8.079
8.104
8.046
0
+0.06
SHFE.SN2104/LME03
7.908
7.925
7.951
7.908
0
0
SHFE.SN2105/LME03
7.979
8.021
8.062
7.968
0
0
SHFE.SN2106/LME03
8.013
8.038
8.038
7.957
0
0
SHFE.SN2107/LME03
7.932
7.981
7.998
7.905
0
0
SHFE.SN2108/LME03
7.949
7.947
7.949
7.93
0
0
SHFE.SN2109/LME03
7.86
7.858
7.864
7.858
0
0
SHFE.SN2110/LME03
7.95
7.981
8.017
7.924
0
0

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage
Oct 31, 2020 16:15:01
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
Tin import arbitrage(Spot) (RMB/mt)
2,363.16
2,550.81
2,901.22
1,697.83
0
+902.7
Tin import arbitrage(SN2011) (RMB/mt)
1,731.97
1,919.67
2,270.07
1,066.68
0
+902.71
Tin import arbitrage(SN2012) (RMB/mt)
1,749.74
2,259.92
2,407.88
1,120.23
0
+1,326.38
Tin import arbitrage(SN2101) (RMB/mt)
1,395.21
1,550.34
2,223.79
874.93
0
+1,304.2
Tin import arbitrage(SN2102) (RMB/mt)
1,893.53
1,651.58
2,220.42
1,071.3
0
+1,463.39
Tin import arbitrage(SN2103) (RMB/mt)
1,519.8
1,580.59
2,025.17
871.32
0
+1,142.74
Tin import arbitrage(SN2106) (RMB/mt)
-199.69
393.22
426.91
-1,395.52
0
0

Change orientation to land scape to view the price table