/ 
Non-Ferrous Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (RMB/mt)
162,000-164,000
163,000
+3,750
Jan 22, 2021

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Solder Bar(63A) (RMB/mt)
113,500-116,500
115,000
+2,500
Jan 22, 2021
Solder Bar(60A) (RMB/mt)
109,000-112,000
110,500
+2,000
Jan 22, 2021
LF Solder (RMB/mt)
168,500-171,500
170,000
+4,000
Jan 22, 2021

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (RMB/kg)
135-150
142.5
0
Jan 22, 2021

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrates
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate-Yunnan (RMB/mt)
151,000-151,500
151,250
+3,750
Jan 22, 2021
Tin Concentrate-Guangxi (RMB/mt)
155,000-155,500
155,250
+3,750
Jan 22, 2021
Tin Concentrate-Jiangxi (RMB/mt)
155,000-155,500
155,250
+3,750
Jan 22, 2021
Tin Concentrate -Hunan (RMB/mt)
155,000-155,500
155,250
+3,750
Jan 22, 2021

Change orientation to land scape to view the price table

TIn Concentrate Processing Fees
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (RMB/mt)
11,500-12,000
11,750
0
Jan 22, 2021
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (RMB/mt)
7,500-8,000
7,750
0
Jan 22, 2021

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (RMB/mt)
147,500-149,500
148,500
+3,000
Jan 22, 2021

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds
Chinese Yuan
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
SnCl2 (RMB/mt)
95,000-98,000
96,500
0
Jan 22, 2021
Sodium Stannate (36.5%) (RMB/mt)
89,000-92,000
90,500
0
Jan 22, 2021
Sodium Stannate (42%) (RMB/mt)
91,000-94,000
92,500
0
Jan 22, 2021
SnSO4 (RMB/mt)
105,000-107,000
106,000
0
Jan 22, 2021
Methyl Tin Mercaptide (RMB/mt)
49,000-50,000
49,500
0
Jan 22, 2021
SnO2 (RMB/mt)
140,000-142,000
141,000
0
Jan 22, 2021

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE
Jan 25, 2021 03:45:00
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2102 (RMB/mt)
163,800
162,000
163,800
161,950
113
0
SN2103 (RMB/mt)
165,370
162,500
165,450
162,010
40,032
0
SN2104 (RMB/mt)
164,850
161,270
164,850
161,270
4,712
0
SN2105 (RMB/mt)
164,500
161,760
165,030
161,270
3,268
0
SN2106 (RMB/mt)
162,030
162,030
162,030
162,030
1
0
SN2107 (RMB/mt)
162,440
162,440
162,440
162,440
1
0
SN2108 (RMB/mt)
162,150
162,150
162,150
162,150
4
0
SN2109 (RMB/mt)
161,390
156,080
161,390
156,080
2
+2,660
SN2110 (RMB/mt)
157,920
157,920
157,920
157,920
1
0
SN2111 (RMB/mt)
162,300
164,890
164,890
162,130
7
-710
SN2112 (RMB/mt)
161,950
161,950
161,950
161,950
1
0
SN2201 (RMB/mt)
161,600
161,460
161,600
161,460
2
+70

Change orientation to land scape to view the price table

LME
Jan 25, 2021 03:45:00
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
21,970
22,070
22,090
21,705
341
0

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio
Jan 25, 2021 03:45:00
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SMM Spot/LME03
7.411
7.41
7.447
7.382
0
+0.06
SHFE.SN2102/LME03
7.447
7.447
7.483
7.419
0
+0.06
SHFE.SN2103/LME03
7.519
7.47
7.519
7.434
0
+0.12
SHFE.SN2104/LME03
7.495
7.413
7.495
7.412
0
+0.12
SHFE.SN2105/LME03
7.479
7.436
7.503
7.394
0
+0.12
SHFE.SN2106/LME03
7.367
7.422
7.439
7.367
0
+0.03
SHFE.SN2107/LME03
7.385
7.434
7.451
7.385
0
-0.03
SHFE.SN2108/LME03
7.372
7.35
7.404
7.35
0
0
SHFE.SN2109/LME03
7.634
7.364
7.634
7.364
0
0
SHFE.SN2110/LME03
7.47
7.451
7.47
7.451
0
0
SHFE.SN2111/LME03
7.379
7.483
7.529
7.371
0
0
SHFE.SN2112/LME03
7.363
7.382
7.395
7.363
0
0
SHFE.SN2201/LME03
7.347
7.319
7.371
7.319
0
0

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage
Jan 25, 2021 03:45:00
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
Tin import arbitrage(Spot) (RMB/mt)
-9,993.75
-10,025.32
-9,191.52
-10,624.44
0
+1,017.07
Tin import arbitrage(SN2102) (RMB/mt)
-7,302.3
-7,333.34
-6,500.04
-7,932.66
0
+1,021.25
Tin import arbitrage(SN2103) (RMB/mt)
-4,645.78
-5,733.58
-4,628.39
-6,509.35
0
+2,156.35
Tin import arbitrage(SN2104) (RMB/mt)
-4,494.41
-6,301.63
-4,494.41
-6,341.03
0
+2,180
Tin import arbitrage(SN2105) (RMB/mt)
-4,434.56
-5,401.66
-3,904.56
-6,311.07
0
+2,221
Tin import arbitrage(SN2106) (RMB/mt)
-6,883.56
-5,727.64
-5,385.2
-6,883.56
0
+303.81
Tin import arbitrage(SN2109) (RMB/mt)
-887.3
-6,616.39
-887.3
-6,616.39
0
0

Change orientation to land scape to view the price table