/ 
Non-ferrous
 / 
Photovoltaic
 / 
Polysilicon

Latest Update in the SMM Polysilicon Market

Polysilicon markets & Index

Polysilicon
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Recharging Polysilicon (USD/kg)
8.86-9.28
9.07
0
Dec 01, 2023
Dense Polysilicon (USD/kg)
8.58-9
8.79
0
Dec 01, 2023
Popcorn Polysilicon (USD/kg)
7.74-8.44
8.09
0
Dec 01, 2023
N-Polysilicon (USD/kg)
9.42-9.84
9.63
0
Dec 01, 2023
St-partiales (USD/kg)
8.44-8.86
8.65
0
Dec 01, 2023
The Price Index of Polysilicon (USD/kg)
8.58-8.58
8.58
0
Dec 01, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

icon

Polysilicon Headlines

more...

Polysilicon News